Top

Yerden Isıtma Sistemleri

Avrupa’da 1970’li yıllardan beri hem konutlarda hem de endüstriyel yapılarda yoğunlukla uygulanan yerden ısıtma sistemleri ülkemizde bilinirliği artan ve yükselen bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Enerji verimliliği günümüzde devletlerin enerji politikası haline geliyor. Bu politika özünde enerji kayıplarını önlemeyi, mevcut enerjiyi verimli kullanmayı ve yeni enerjiyi verimli şekilde üretmeyi hedefliyor. Ülkemizde de enerji verimliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş yasalar söz konusu. Yerden ısıtma sistemleri; kullanıcılarına enerjiyi verimli şekilde kullanarak ısınma imkanını sunuyor.

Konutların toplam enerji ihtiyacının %70 – %75’lik kısmının ısıtmaya ayrıldığı düşünüldüğünde burada sağlanacak bir tasarrufun en büyük getiriyi sağlayacağı anlaşılıyor.

Yerden Isıtma Sistemleri

Enerji Tasarrufu Sağlar

Yerden ısıtma ve geleneksel radyatör sistemlerinin ısı transfer prensipleri arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Radyatör uygulamalarında ısı transferinin büyük bölümü konveksiyon, yani havanın ısıtılarak mahal içerisinde taşınması ile gerçekleştirilirken; yerden ısıtma sistemlerinde transferin büyük kısmı radyasyon, yani ışınım ile gerçekleştirilir. Diğer yandan radyatör sistemlerinde uygun oda sıcaklığını sağlayabilmek için kazan suyu sıcaklığının 70 – 90 ºC’ye ulaşması gerekirken, REHAU Yerden Isıtma Sisteminde kazan suyu sıcaklığı maksimum 50 C olmalıdır, zira radyatör ile ısıtmada, radyatör panellerinin sıcaklığı 55-60 ºC”ye kadar ulaşırken, yerden ısıtma sistemlerinde konforlu bir ısınma için zemin sıcaklığı 27 – 29 ºC’dir.

Radyatör uygulamalarında havanın taşınması söz konusu olduğundan ve hava hareketinin konfor sıcaklığını yükseltmesi sebebi ile hedeflenen mahal sıcaklıkları yerden ısıtma sistemi ile hedeflenen sıcaklıktan 1 – 2ºC daha yüksek olmaktadır. Bu sıcaklık farklı sağladığı yıllık %6 – 10 enerji tasarrufu sebebi ile küçümsenmemelidir.

Konforlu Isınma Sağlar

Mekan içindeki sıcaklığın hem yatay, bununla beraber dikey eksende benzeşik dağılması yardımıyla konforlu bir ortam sağlar. Odanın her yanı eşit ısınır. Radyatör sisteminde yaşanan; peteklere yakın yerlerin sıcak, uzak yerlerin serin olması sorunu yoktur. Yerden ısıtma sistemlerinde elde edilmiş ısı dağılımı grafiğinin, ülkü dağılıma oldukca daha yakın olduğu görülmektedir. Özel kollektör sistemleri ve oda termostatlarıyla birlikte, arzunuza göre, evinizi talep eder komple, talep eder kat, dilerseniz de oda bazında sıcaklığını test edebilir, arzu ettiğiniz ısı değerlerine ayarlayabilirsiniz. Zamanlama modülü ile evde bulunmadığınız zamanlarda sıcaklıkları düşürür, eve dönüşünüzden önceden mekan sıcaklığının istenen noktaya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.