Top

VRF Sistemleri

VRF nelerdir sorunuza öncelikle kelime anlamını açıklayalım : Variable Refrigerant Flow (VRF) yada Variable Refrigerant Volume (VRV)kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş olan VRF klimalar; değişken debili soğutucu akışkan sistemleri anlamına gelmektedir. Yani sistem içinde barındırdığı akışkan debisini değiştirerek gereksinim olan kapasiteyi, tam ve net olarak sağlayabilmektedir. VRF sistemlerin de muhit dostu R-410A soğutucu akışkan ve zeki inverter teknolojisi kullanmaktadır. VRF klimalarda sistem; birden fazla iç ünitenin tek bir bakır boru hattı ile aynı dış birim ve birim grubuna bağlı çalışmasına imkan sağlamaktadır. Gelişmiş ısı  kazanımı, ısıtma, soğutma ve havalandırma işlemlerini aynı anda tek bir sistem ile yapmanıza imkan sağlayarak enerji verimliliğini büyük seviyede arttırmakta ve muamele maliyetini azaltmaktadır. 
VRF Sistemleri